De juiste oplossing kiezen: verticale lift of horizontale carrousel

Bedrijven hebben steeds meer nood aan automatisatie van logistieke flows. Wanneer de productiviteit verhoogd moet worden, zijn klassieke opslagsystemen vaak ver van efficiënt. Ze werden dan ook ontwikkeld in een tijd toen de industrie andere noden had dan vandaag.

De juiste oplossing kiezen: verticale lift of horizontale carrousel

Welk systeem kan mijn magazijn dan best helpen?

De eerste stap in het identificeren van het juiste opslagsysteem is het bepalen van waar het systeem nodig is. Het is belangrijk dat je jezelf enkele relevante vragen stelt:

 • Wat is de hoogte van mijn magazijn?
 • Is er een tekort aan plaats?
 • Moet de productiviteit verhoogd worden?
 • Is er nood aan meer controle over de voorraad?
 • Is het moeilijk om groeiende vraag of piekmomenten op te vangen?
 • Wat voor producten wil ik opslaan?

Eenmaal dat je over deze vragen hebt nagedacht, kunnen we kijken of een verticale lift of horizontale carrousel de oplossing kan zijn.

De gelijkenissen bij een verticale lift en een horizontale carrousel

Beide systemen werken volgens het goods-to-man principe en bereiken gelijkaardige voordelen: plaatsbesparing, sneller werken, hogere efficiëntie, veiligheid en ergonomie en vereenvoudigde administratie.

Maar welk systeem is dan de beste oplossing?

Zowel een verticale lift als een horizontale carrousel brengen tal van voordelen. Goederen worden efficiënt opgeslagen en de productiviteit wordt verhoogd. Het grootste verschil zit in 3 factoren:

 • De beschikbare plaats en hoogte in het magazijn
 • De grootte en het gewicht van de op te slagen goederen
 • Handelscyclus

Laten we de eigenschappen van de 2 systemen bekijken.

De eigenschappen van een verticale lift

Een verticaal opslagsysteem bevat plateau’s die verticaal gerangschikt zijn. De plateau’s worden automatisch tot op ergonomische hoogte naar het pickstation gebracht. De goederen worden naar de medewerker gebracht waardoor deze niet langer moet lopen of zoeken naar goederen.

Door gebruik te maken van de hoogte van het magazijn, kan er tot 90% plaats bespaard worden in vergelijking met klassieke opslagsystemen. Bovendien is de opslagcapaciteit in een verticale lift enorm hoog. In klassieke stellingen is er grijpruimte nodig en vaak zijn ze niet optimaal gevuld. De hoogte van goederen in een verticale lift wordt automatisch gemeten. Hierdoor kunnen de plateau’s zo dicht mogelijk bij elkaar opgeslagen worden. Dit zorgt dat de vullingsgraad en dus de opslagcapaciteit zeer hoog is.

Daarnaast kunnen verticale liften ook de productiviteit verhogen. Omdat goederen naar de man gebracht worden, kan er tot 4 keer sneller gewerkt worden dan bij klassieke picking in een stellingmagazijn. Een verticale lift van Modula heeft bovendien een unieke externe dubbele afleg waarbij een tweede lade wordt klaar gezet terwijl een medewerker uit de eerste lade pickt. Hierdoor kan binnen 3 seconde een nieuwe lade klaar staan om verder te picken. Er zijn dus geen wachttijden.

Ten slotte reduceert een verticale lift ook fouten. De machines zijn namelijk uitgerust met visuele hulpmiddelen zoals een laser pointer en LED bar die goederen en locaties aanduiden. Zo zullen de medewerkers steeds de juiste goederen verzamelen.

Verticale liften zijn het meest efficiënt wanneer:

 • Het plafond hoger is dan 4 meter. Vaak is de hoogte toch niet benut. Met een verticale lift kan je hier beter gebruik van maken.
 • De voorraad bestaat uit verschillende goederen met verschillend gewicht en grootte.
 • Er uitdagingen zijn rond beperkte plaats of ergonomie.

De eigenschappen van een horizontale carrousel

Horizontale carrousel zijn automatische opslagsystemen die in verschillende soorten gebouwen kunnen geplaatst worden, zelfs wanneer er architecturale obstakels of lage plafonds zijn.

Horizontale carrousels bevatten geen plateau’s, maar containers die horizontaal draaien op een stalen baan. De goederen worden in de containers naar de medewerkers gebracht. Wanneer een bepaald product nodig is, zal de horizontale carrousel automatisch draaien tot de juiste container aan het pickstation is. Ook hier wordt er dus gewerkt volgens het good-to-man principe.

Net als bij de verticale lift wordt hier de productiviteit verhoogd en kunnen fouten vermeden worden dankzij visuele hulpmiddelen.

De horizontale carrousel van Modula biedt bovendien veel flexibiliteit. Er kunnen makkelijk 2, 3 of 4 units gecombineerd worden.

Horizontale carrousels zijn het meest efficiënt wanneer:

 • Het plafond lager is dan 3 meter en er is voldoende grondoppervlak beschikbaar.
 • Het budget beperkt is, maar je toch wilt genieten van de voordelen van een automatisch opslag systeem.
 • Je hoge picksnelheden wilt bereiken. De picksnelheid van een horizontale carrousel kan tot 550 orderlijnen/per uur gaan.
 • De productmix heeft een gemiddelde tot lage omloopsnelheid.
 • Je steeds toegang nodig hebt tot de voorraad, ook in noodgevallen.

Hoe maak ik nu de juiste keuze?

Om de juiste keuze te maken, is het belangrijk dat je rekening houd met de kenmerken van jouw magazijn en jouw goederen. Soms kan de juiste oplossing ook een combinatie zijn van beide systemen.

Na een goede analyse en een doordachte installatie kan een horizontale carrousel of een verticale lift een ROI hebben van slechts 6 maand! Dit kan bereikt worden door de optimalisatie van de opslagcapaciteit, het drukken van kosten voor werknemers, het vermijden van fouten en een verbeterde controle over de voorraad.

Haal maximaal voordeel uit uw opslagsysteem met onze op maat gemaakte software

Haal maximaal voordeel uit uw opslagsysteem met onze op maat gemaakte software

Ik wil graag

Ik wil graag